مقاومت الکتریکی با آرمان کریمی

به دست آوردن مقاومت الکتریکی در مدارهای موازی

در حالت موازی برای محاسبه ی مقدار مقاومت کل باید معکوس مقاومت ها را جمع کرده و سپس وارونه کنیم

گئورگ زیمون اُهم فیزیکدان آلمانی، و دانش‌آموخته از دانشگاه شهر ارلانگن بود . او در سال ۱۸۱۷، پروفسور ریاضی در کالج عیسوی شهر کلن شد. سپس از سالهای ۱۸۳۳ و ۱۸۵۲ به ترتیب پروفسور فیزیک آزمایشگاهی در مؤسسه پلی‌تکنیک نورنبرگ و دانشگاه مونیخ شد