مقاومت الکتریکی با آرمان کریمی

به دست آوردن میزان مقاومت الکتریکی در مدارهای سری یا همان متوالی

اگر تعدادی مقاومت را به صورت پشت سر هم و متوالی ببندیم ، در این صورت مقاومت کل برابر با مجموع مقاومت ها خواهد بود

گئورگ زیمون اُهم فیزیکدان آلمانی، و دانش‌آموخته از دانشگاه شهر ارلانگن بود . او در سال ۱۸۱۷، پروفسور ریاضی در کالج عیسوی شهر کلن شد. سپس از سالهای ۱۸۳۳ و ۱۸۵۲ به ترتیب پروفسور فیزیک آزمایشگاهی در مؤسسه پلی‌تکنیک نورنبرگ و دانشگاه مونیخ شد